Free Downloads Yuriy Zhernovyy Books

ISBN 10: 3639793951
ISBN 13: 9783639793956

17 Sep 2014
Yuriy Zhernovyy
Download Sozdanie modeley sistem obsluzhivaniya v srede GPSS World by Yuriy Zhernovyy

ISBN 10: 6200224919
ISBN 13: 9786200224910

21 Jun 2019
Yuriy Zhernovyi
Download Computing non-Markovian queues using hyperexponential distributions by Yuriy Zhernovyi

ISBN 10: 3659613282
ISBN 13: 9783659613289

11 Dec 2014
Zhernovyy Yuriy
Download Invariantnost' Kharakteristik Sistem Obsluzhivaniya by Zhernovyy Yuriy

ISBN 10: 3659764450
ISBN 13: 9783659764455

01 Aug 2015
Zhernovyi Yuriy
Download Creating Models of Queueing Systems Using Gpss World by Zhernovyi Yuriy

ISBN 10: 3659674192
ISBN 13: 9783659674198

05 Feb 2015
Zhernovyi Yuriy
Download Insensitivity of the Queueing Systems Characteristics by Zhernovyi Yuriy
pas2186pas